Yuniorat


Selama masa yunior (3-6 th) mereka didampingi oleh seorang pembimbing. Mereka didampingi dalam memperdalam hidup rohani serta menolong mereka untuk melaksanakan karyanya dalam semangat kongregasi.

Masa Yunior merupakan kelanjutan dari eksperimen dan pendalaman cara hidup kongregasi. Sehingga para Yunior dituntut untuk bersikap kreatif dan rela untuk membina diri agar semakin menjadi pribadi religious yang matang, dewasa dan tangguh sesuai dengan karisma dan spiritualitas kongregasi, kemudian dengan penuh dedikasi melaksanakan pengutusannya dalam kongregasi.

Tujuan:

Keterlibatan pada perutusan Gereja dan bersama-sama melaksanakan perutusan Kongregasi FSGM yang didasari oleh semangat pengosongan dan kerendahan hati serta cinta kasih Allah yang penuh kerahiman.

 

Setiap tahun para Yunior membarui janji. Jangka waktu profesi sementara: 3 – 6 tahun.

Selama masa yunior mereka didampingi oleh seorang pembimbing. Mereka didampingi dalam memperdalam hidup rohani serta menolong mereka untuk melaksanakan karyanya dalam semangat kongregasi.

Formatio